Πληροφορίες

Είμαστε επίσης ενεργοί σε social media. Θα μας βρείτε παρακάτω.
Γεωργίου Μαστρακούλη 13, Νέα Αλάτσατα – Ηράκλειο Κρήτης
+30 2810 231933, 6951004144
info@alatsata.gr