Οι Εκδηλώσεις του Συλλόγου

13 May 2018
6:00 ΜΜ
Γεωργίου Μαστρακούλη 13 Νέα Αλάτσατα Ηράκλειο
22 Jul 2015
9:00 ΜΜ
ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ. επι της οδού Γ. Μαστρακούλη.