Ο Σκοπός μας

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου για την καλύτερη ενημέρωση των μελών και των φίλων του Συλλόγου, για την ταχύτερη ενημέρωση τους για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας. Ελπίζουμε να εκπληρώσει το στόχο της και να φέρει πιο κοντά στο σύλλογο όλους τους Αλατσατιανούς