Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής

  • Έναρξη: 14 Jun 2015
  • Ώρα: 10:30 ΠΜ
Σύμφωνα με το άρθρα 10 & 12 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου που εδρεύει στα Νέα Αλάτσατα, προσκαλεί όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη, να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 07.06.2015, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:30 στα γραφεία του συλλόγου που θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από 20.07.2014 μέχρι 07.06.2015 (άρθρο 10).
2. Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής (άρθρο 12).
3. Εκλογές για την ανάδειξη 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 12).
Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις την επόμενη Κυριακή 14.06.2015, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό. Χρόνος έναρξης των αρχαιρεσιών ορίζεται το πέρας της Γενικής Συνέλευσης και λήξη αυτών στις 19:30.
Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι η Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και τα γραφεία του συλλόγου θα είναι ανοικτά από την 01.06.15 έως και την 04.06.15, από τις 17:00 έως και τις 20:00, για την παραλαβή των αιτήσεων

Event location