ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  • Έναρξη: 25 Nov 2012
  • Λήξη: 25 Nov 2012
  • Ώρα: 11:00 AM - 12:00 AM

Ετήσια γενική τακτική Γεν. Συνέλευση
Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός
Τροποποίηση καταστατικού συλλόγου

Event location