ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  • Start: Nov 25th, 2012
  • End: Nov 25th, 2012
  • Time: 11:00 AM - 12:00 AM

Ετήσια γενική τακτική Γεν. Συνέλευση
Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός
Τροποποίηση καταστατικού συλλόγου

Event location