Ετήσιο μικρασιάτικο (καλοκαιρινό) γλέντι συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου

  • Start: Sep 12th, 2014
  • End:
  • Time: 12:00 ΠΜ
Γνήσιο μικρασιάτικο γλέντι στην αυλή του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου
Τιμή πρόσκλησης 12 €/άτομο που περιλαμβάνει πλήρες μενού

Event location