Ετησια Γενικη Τακτικη Συνέλευση Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου

  • Έναρξη: 20 Jul 2014
  • Ώρα: 11:00 ΠΜ
Σύμφωνα με το άρθρα 10 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου που εδρεύει στα Νέα Αλάτσατα, προσκαλεί όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη, να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 20.07.14, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:00 στα γραφεία του συλλόγου που θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από 16.06.2013 μέχρι 20.07.2014 (άρθρο 10).
2. Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από 16.06.2013 μέχρι 20.07.2014 (άρθρο 10).
3.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις την επόμενη Κυριακή 27.07.2014, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΓΙΑ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ 2η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, δηλ. στις 27.07.2014

Event location