Νοσταλγικά Σμυρνέικα Τραγούδια – Χορωδία Αλατσατιανών

  • Start: Jul 5th, 2017
  • End:
  • Time: 9:00 ΜΜ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Ιουλίου
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21.00-22.00 Η “Xορωδία Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου”, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη, σε νοσταλγικά σμυρνέϊκα τραγούδια.

Event location