Νοσταλγικά Σμυρνέικα Τραγούδια – Χορωδία Αλατσατιανών

  • Έναρξη: 5 Jul 2017
  • Ώρα: 9:00 ΜΜ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Ιουλίου
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21.00-22.00 Η “Xορωδία Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου”, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη, σε νοσταλγικά σμυρνέϊκα τραγούδια.

Event location